//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/01/enerray-uac-thailand-logo.png

เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี ตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 ในฐานะกิจการร่วมค้าระหว่างเอ็นเนอร์เรย์ เอส พี เอ บริษัทสัญชาติอิตาเลี่ยนซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมแมคคาเฟอร์รี่ และบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยคือการนำเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน และการบริการต่าง ๆ ที่ดีในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเอ็นเนอร์เรย์ได้พัฒนาไว้เข้ามายังตลาดอาเซียน

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/01/enerray-logo-1.png

นับตั้งแต่มีการก่อตั้งเมื่อปี 2550 ภารกิจหลักของเอ็นเนอร์เรย์คือการให้บริการแบบครบวงจรเสมอมา ใช้ประสบการณ์ที่มีเพื่อบริการลูกค้าเพื่อให้การลงทุนได้รับผลกำไรสูงสุดและลดความเสี่ยงด้านเทคนิคของการตั้งโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ให้น้อยที่สุด เนื่องจากประสบการณ์ที่ได้รับจากประเทศอิตาลีและประเทศอื่นๆ เนื่องจากมีการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในปี 2554 บริษัทจึงมีผลงานจากการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้กลายเป็นผู้นำทางการตลาดโดยเป็นผู้รับเหมาทั้งด้านวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้างและด้านการดำเนินงานและการบริหารจัดการ

 • มีประสบการณ์จากทั่วโลกเป็นเวลา 10 ปี
 • มีการติดตั้งมากกว่า 800 เมกะวัตต์ทั่วโลก
 • ความรู้แต่ละท้องถิ่นหลายเมกะวัตต์,มีการให้บริการโรงงานเซลล์แสงอาทิตย์แบบครบวงจร 360 องศา
 • มีการรับประกันโรงงานที่มีผลการดำเนินงานดี 25 ปี
 • มีความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้

 

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/01/uac-logo-1.png
//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/02/uac-global.jpg

ยูเอซี โกลบอล ตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้นำทางการค้าของประเทศไทยด้านจัดหาสารเคมีหลายชนิด ตัวเร่งปฏิกิริยา น้ำมันพื้นฐานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับประเทศที่มีการเติบโตที่รวดเร็วทางด้านปิโตรเคมี รวมถึงโรงกลั่นน้ำมันและก๊าซ และโรงไฟฟ้า ในการขยายสายธุรกิจ ยูเอซี โกลบอล จึงลงทุนหลายประเภททั้งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และการจัดหาสาธารณูปโภค

ค่านิยมและพันธกิจ
//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/02/enerrayuac-values-mission.jpg
ค่านิยมและ จุดเด่นของเรา

ค่านิยมของเราถือเป็นพื้นฐานของกลุ่มบริษัทแมคคาเฟอร์รี่ เป็นหลักเบื้องต้นที่ใช้เป็น แนวทางในการตัดสินใจของบริษัทจะเห็นได้จากผลงานของเราซึ่งบอกได้ว่าเราคือใครและนำเสนออะไร

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/02/enerray-uac-thailand-integrity-respect.jpg

ความซื่อตรงและความเอาใจใส่

โปร่งใส เอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อมที่ทำงาน รวมถึงความน่าเชื่อถือทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและพนักงานของเรา

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/02/enerray-uac-thailand-excellence-innovation.jpg

ความเป็นเลิศและนวัตกรรม

ของเราเน้นการปรับปรุงผลที่ได้รับ รวมถึงการบริการและความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ทำ ให้ธุรกิจล้ำหน้าอยู่ในระดับโลกเสมอ สำหรับเรา การทำให้ดียังไม่เพียงพอ เราต้องทำให้ดีที่สุด

Enerray Reliability

ความน่าเชื่อถือ

ความแข็งแกร่งทางการเงินและความน่าเชื่อถือ รวมถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับสถาบันสินเชื่อหลักและธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ทำให้เอ็นเนอร์เรย์เป็นหุ้นส่วนที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในเซลล์แสงอาทิตย์โดยไร้ความกังวล เนื่องจากมีการรับประกันวัสดุที่มีคุณภาพสูง ทุกชิ้นส่วนที่นำมาก่อสร้างระบบได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดีจากตลาดทั่วโลก

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/02/enerray-uac-thailand-global-experience.jpg

ประสบการณ์จากทั่วโลก และความรู้ในท้องถิ่น

จากเครือข่ายทั่วโลกที่เราไปปรากฏตัวในห้าทวีป เราเข้าใจความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ โดยทำงานร่วมกับสถาบันท้องถิ่นและช่างเทคนิค ทำการวิจัยและเสนอแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดตามความสามารถในด้านนั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอ


"Don't Worry, be Sunny"

พันธกิจของเราคือการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดและทีมงานที่มีคุณภาพสูงเพื่อเสนอบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า

 • โดยสนองความต้องการของลูกค้า/ผู้ลงทุน ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ อธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประหยัดพลังงานและได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง รวมถึงรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 • ลดการปล่อยก๊าซมลพิษที่เป็นอันตรายออกมาเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ต่าง ๆ
บริการงานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/02/enerray-uac-thailand-project-development.jpg

การพัฒนาโครงการ

พื้นที่สำหรับพัฒนาจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมพร้อม “ในการสร้าง”โครงการ รวมถึง:

 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 • ใบอนุญาตของที่ดิน
 • การอนุญาตเกี่ยวกับโครงข่ายไฟฟ้า
 • การวางแผนและด้านวิศวกรรม
 • สัญญาการซื้อขายไฟฟ้าหรือการวิเคราะห์สัญญาเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 • ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้
//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/02/enerray-uac-thailand-global-experience-engineering-procurement-construction.jpg

งานวิศวกรรม จัดซื้อจัดหา และก่อสร้าง (EPC)

ให้บริการงานโครงการแบบเบ็ดเสร็จ รวมถึงบริการต่างๆ ดังนี้:

 • การสำรวจหน้างาน
 • งานออกแบบเชิงวิศวกรรมเบื้องต้น และขั้นสูง
 • งานจัดซื้อจัดหา และงานโลจิสติกส์ 
 • งานก่อสร้าง
 • การเชื่อมต่อระบบเข้าสู่กริดการไฟฟ้า หรือการขนานไฟ
 • งานบริหารงานโครงการ 
 • การทดสอบการทำงานทั้งระบบ
 • วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์
//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/02/enerray-uac-thailand-global-operations-maintenance.jpg

งานบำรุงรักษา (O&M)

บริการงานบำรุงรักษาขั้นสูงเพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสูงสุด:

 • ระบบมอนิเตอร์แบบศูนย์กลาง 
 • งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไข
 • การแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาด
 • การบริหารอะไหล่สำรอง
 • รายงานการซ่อมบำรุง
 • งานปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่ได้ก่อสร้างโดยบริษัทอื่นๆ
ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์
//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/enerray-uac-thailand-advantages-technology.jpg
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์s
เทคโนโลยีสะอาดที่มีข้อดีหลายประการ

สำหรับเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นหนึ่งธุรกิจที่เสนอคำสัญญาระยะยาวและการใช้แหล่งพลังงานทดแทนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่มีแสงแดดเหลือเฟือ

Duration

ความทนทาน

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานยาวนาน (25-30 ปี) และไม่ต้องบำรุงรักษามาก จะเปลี่ยนเฉพาะการใช้ชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวเชิงกล

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2016/04/enerray_icon_fotovoltaico_modularità.png

สภาพส่วนจำเพาะ

โครงสร้างของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยหน่วยแยกย่อยที่สามารถนำมารวมกัน และกำหนดขนาดให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ตามความต้องการ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถจัดวางบนพื้นที่ที่มีขนาดและมิติที่แตกต่างกันได้ ซึ่งเป็นประโยชน์รอบด้านและไม่สร้างผลกระทบใด

Production

การผลิต

โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตพลังงานได้สูงกว่าพลังงานที่ถูกใช้ โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตพลังงานได้ 6 ถึง 18 เท่ามากกว่าที่เคยผลิต หมายความว่าหลังจากนั้นประมาณหนึ่งปีจะเริ่มผลิตพลังงานโดยไม่มีผลกระทบใด

Photovoltaic system makes no noise

ไม่มีผลกระทบ

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไม่มีเสียง มีผลกระทบต่ำต่อการมอง และสามารถสร้างผลกำไรจากพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน (เช่น หลังคาหรือพื้นที่ในทะเลทราย)

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/enerray-uac-thailand-advantages-economic.jpg
ลงทุนอย่างปลอดภัยและลดต้นทุนด้านพลังงานของคุณs
กับ เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ที่สามารถติดตั้งบนหลังคาโรงงานหรืออาคารได้

Photovoltaic system reduce or even eliminate the costs

บิลพลังงานต่ำ

พลังงานที่ผลิตจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยให้บริษัทที่มีการใช้พลังงานเข้มข้นในการผลิตสามารถลดหรือตัดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายการไฟฟ้า

Energy transferred to the grid has a value

การโอนส่วนเกิน

พลังงานส่วนเกินที่ส่งต่อมายังโครงข่ายมีมูลค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎและพิกัดอัตราของตลาดการไฟฟ้า

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/added-value-icon.png

เพิ่มมูลค่า

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ยังช่วยเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินเมื่อได้ติดตั้งระบบ

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/exploitability-icon.png

ประโยชน์

ระบบแสงอาทิตย์สามารถสร้างกำไรจากพื้นที่ที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ เช่น หลังคา หรือ พื้นที่ในทะเลทราย

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/enerray-uac-thailand-advantages-environment.jpg
เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี
ใส่ใจธรรมชาติ

เอ็นเนอร์เรย์ได้คำนึงถึงจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ไม่เพียงแต่การผลิตที่สะอาด ใช้พลังงานทดแทน ยังดำเนินธุรกิจตามกฎหมายในปัจจุบันและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมขั้นสูง นอกจากนี้ยังดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม สิ่งเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเรา

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/green-image-icon.png

ภาพลักษณ์ทางธรรมชาติ

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมที่สามารถหาได้ทางการตลาด ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทางธรรมชาติของบริษัท และเพิ่มมุมมองเชิงบวกจากลูกค้าที่มีความใส่ใจต่อการผลิตที่ได้รับอย่างยั่งยืน

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/avoided-co2-emmissions-icon.png

เลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยลดมลพิษโดยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดการปล่อยมลพิษอื่นที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก โดยมีค่าประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อทุกกิโลวัตต์ชั่วโมงที่ผลิต

Recyclable

นำกลับมาใช้ใหม่ได้

ในระหว่างการดำเนินงานจนกระทั่งเสร็จสิ้น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์จะไม่มีส่วนใดตกค้าง โมดูลสามารถเกิดขึ้นใหม่หรือหมุนเวียนมาใช้ได้อีก รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตสามารถใช้ได้อีกครั้ง

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/asbestos-removal-icon.png

แร่ใยหิน

การมุงหลังคาใยหินอาจต้องรื้อออกและนำไปทิ้งในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/thailand-board-of-investment-logo.png

การลงทุนในระบบเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เองเป็นการสร้างกำไรอย่างงดงามแม้ว่าจะไม่มีเงินอุดหนุนซึ่งทำให้ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยง ไม่เพียงแต่จะลดค่าไฟฟ้าของผู้ลงทุนในแต่ละเดือน ทั้งยังไม่ต้องรับความเสี่ยงในการเพิ่มค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าตลอดอายุโครงการอีกด้วย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีมาตรการสนับสนุนสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่หลากหลาย เจ้าของโครงการ ผู้พัฒนาโครงการ หรือ ผู้ลงทุน ควรตรวจสอบขอบข่ายและขนาดของการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมตามนโยบายการส่งเสริมล่าสุด ซึ่งแนวโน้มตลาดหันมาขับเคลื่อนด้วยลักษณะผลิตใช้เองมากขึ้น โดยระบบ net-metering/net-billing จะช่วยให้ตลาดเติบโตมากขึ้นจากในปัจจุบัน

ดาวน์โหลดเอกสาร BOI เกี่ยวกับการส่งเสริมพลังงานทดแทน >
ไปที่เว็บไซต์ของ BOI >
โครงการในประเทศไทย
//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/enerray-uac-thailand-roof-top-pv-plant-thai-metal-trade-ayutthaya-province-thailand.jpg

Thai Metal Trade -   อยุธยา

ขนาดโรงงาน: 2500 กิโลวัตต์สูงสุด

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/enerray-uac-thailand-roof-top-pv-plant-von-bundit-surat-thani-thailand.jpg

Von Bundit - สุราษฎร์ธานี

ขนาดโรงงาน: 750 กิโลวัตต์สูงสุด

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/enerray-uac-thailand-roof-top-pv-plant-saha-thai-steel-pipe-bangkok-thailand.jpg

Saha Thai Steel Pipe - กรุงเทพมหานคร

ขนาดโรงงาน: 925 กิโลวัตต์สูงสุด

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/enerray-uac-thailand-roof-top-pv-plant-kingboard-laminates-ayutthaya-thailand.jpg

Kingboard Laminates: พระนครศรีอยุธยา

ขนาดโรงงาน : 752 กิโลวัตต์สูงสุด

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/enerray-uac-thailand-roof-top-pv-plant-thai-gow-gai-pathum-thani-thailand.jpg

Thai Gow Gai  : ปทุมธานี

ขนาดโรงงาน: 561 กิโลวัตต์สูงสุด

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/enerray-uac-thailand-roof-top-pv-plant-mitr-steel-rayong-thailand.jpg

Mitr Steel  : ระยอง

ขนาดโรงงาน: 998 กิโลวัตต์สูงสุด

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/enerray-uac-thailand-roof-top-pv-plant-cp-all-mueang-thailand.jpg

CP All-  ลำพูน, บุรีรัมย์

ขนาดโรงงาน: 306 + 202 กิโลวัตต์สูงสุด

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/enerray-uac-thailand-roof-top-pv-plant-siam-makro-bangkok-nakorn-thailand.jpg

Siam Makro -  กรุงเทพมหานคร, นครพนม

ขนาดโรงงาน: 550 + 583 กิโลวัตต์สูงสุด

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/enerray-uac-thailand-roof-top-pv-plant-thai-wah-nakhon-pathom-thailand.jpg

Thai Wah -  นครปฐม

ขนาดโรงงาน: 1000 กิโลวัตต์สูงสุด

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/enerray-uac-thailand-roof-top-pv-plant-thai-acrilic-fibre-mueang-saraburi-district-thailand.jpg

Thai Acrilic Fibre -  อำเภอเมืองสระบุรี

ขนาดโรงงาน: 500 กิโลวัตต์สูงสุด

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/enerray-uac-thailand-roof-top-pv-plant-bangkok-dec-con-public-thailand.jpg

Bangkok Dec-Con Public - กรุงเทพมหานคร

ขนาดโรงงาน: 292 กิโลวัตต์สูงสุด

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/enerray-uac-thailand-roof-top-pv-plant-perma-flex-samut-prakan-thailand.jpg

Perma Flex -  สมุทรปราการ

ขนาดโรงงาน: 200 กิโลวัตต์สูงสุด

//www.enerray.com/wp-content/uploads/2018/03/enerray-uac-thailand-ground-mounted-pv-plants-bcpg-thailand.jpg

บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 75 เมกะวัตต์ ใน 5 พื้นที่ ของจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และปราจีนบุรี

Discover more>

ติดตามข่าวสาร

สนใจประเมินผลงานหรือไม่

กรุณาติดต่อเราหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายโดยไม่มีข้อผูกมัด เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมปรับข้อเสนอให้ตรงตามความต้องการของท่าน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

ติดต่อเรา >